Sídlo spoločnosti:            
M.I.M. spol s r.o.
Tupolevova 16
851 01 Bratislava
Slovak republic

  Predajne miesto:                    
TEXTREND
Palackého 4
811 01 Bratislava
Tel./fax: 00421 2 63820758
00421 2 54414241
E-mail: mah@nextra.sk 
 Internet: www.m-i-m.sk